Cathrine Ruud

+47 45 03 22 85
ruud.cathrine(at)gmail.com

© Cathrine Ruud 2012

Along A Certain Path (displacements) - Cathrine Ruud

Hvor mye kan planlegges og hvor mye er kun tilfeldigheter i våre liv? Hva er konsekvenser av hva, og hvor fører konsekvensene oss? På ulike måter kretser kunstneren Cathrine Ruuds verk rundt spørsmål knyttet til tid. De nitidige kulltegningene kan ses som en rekke øyeblikk. Hver gang hånden treffer arket skapes en ny nåtid som holdes fast i en kontinuerlig bevegelse fremover. Mens tiden nærmest oppfattes som en fysisk manifestasjon, eller en innskrift, over tiden det tok å lage verkene, forsvinner tiden for Ruud mens hun arbeider. Tiden som stilles til skue er mangfoldig og paradoksal, bestående både av bevegelse og brudd, av opplevelse og av fravær. Synlig og usynlig på samme tid.

Ruud setter opp regler på forhånd. Det hele starter med et forsøk på å tegne en rett linje som forholder seg til arkets ytterkant. Hver strek skal følge den neste, så lik som mulig. Men streken kan aldri bli helt lik. Hverdagens brudd spiller inn: en svak skjelving på hånden, et sukk, en avbrytelse, en avtale, noen som kommer inn i rommet kunstneren tegner i, er tilfeldigheter som gjør at arbeidene blir så forskjellige. Det er konsekvensene som er avgjørende.

Reglene kunstneren setter opp på forhånd kan også handle om valg av redskap som pastell, kull eller blyant. Eller det kan være valg av format eller retning på arket. Tegningen Untitled (Fall) (2013) peker tilbake til arket. Det store formatet understreker en kroppslige tilværelse og viser til prosessen, og til en fysisk utmattelse, som har gått forut for flere av tegningene.
Balansen mellom det planlagte og tilfeldige danner en interessant parallell til interiørfotografiene til Ruud. Gjennom flere år har hun fotografert detaljer av ofte oversett interiør. Det kan være en spesiell struktur eller mønster som får Ruud til å velge akkurat det utsnittet, som for eksempel i serien White lines (2013) der hun har fotografert detaljer av en persiennes lys inn i rommet. Fotografi og tegning krysser over i hverandre, og tilfører hverandre kvaliteter. Ruuds fotografi blir som tegning med lys akkurat som tegningene kan ses som inskripsjoner av tid.

Andre fotografier kan forestille tildekte bygninger eller interiør, eller det kan være detaljer av stedet der hun stiller ut, slik som de stedspesifikke fotografiene fra Heimdal kunstforening. I disse fotografiene fremhever Ruud på en poetisk måte ulike teksturer og utsnitt av detaljer man kanskje ellers ville oversett.

Som interiørfotografiene opptar tegningene en egen plass i rommet. De dekker over og fremhever detaljer, og strekker seg i all sin tyngde ned mot gulvet, eller flyter utover. Man må bevege seg rundt i rommet for å ta dem inn over seg i sin helhet. Det er som om rommet og tiden både smelter sammen og forskyves i Ruuds arbeider.

Cathrine Ruud f. 1981, fra Hommelvik, ble uteksaminert med MA fra Kunstakademiet i Trondheim i 2011. Hun har flere gruppeutstillinger bak seg, blant annet på Risør kunstpark, Trøndelagsutstillingen, og på Vårutstillingen på Fotogalleriet i Oslo. Hun har blitt innkjøpt av Dragvoll- helse og velferdssenter. Ruud bor og jobber i Trondheim. Hun er en del av RAKE arbeidsfellesskap. Utstilingen på Heimdal kunstforening er Ruuds første separatutstilling.

Petra Schlömer